De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de WadWerkt vierdaagse persoonlijk leiderschapsreis 20 PE punten toegekend.

En daar zijn wij trots op. De accountancy wereld is in ongekende ontwikkeling. Het vak is in de afgelopen jaren enorm veranderd en dat zal zich de komende jaren alleen maar doorzetten. En dat vraagt om persoonlijk leiderschap: het heft in eigen hand nemen en opnieuw richting bepalen!

Hoe ga jij daarmee om? Hoe houd jij je staande in deze steeds sneller ontwikkelende branche? Lukt het je voldoende om in die voortdurend bewegende wereld voor een klant te staan?

Je staat in je kracht als je werkt vanuit je persoonlijke missie. De wijze waarop jij naar je vak en naar de wereld kijkt, wordt bepaald door jouw drijfveren, jouw waarden en normen, jouw overtuigingen, kortom waar jij voor staat. Tijdens de vierdaagse persoonlijk leiderschapsreis ga je daarom je inzicht vergroten in jouw persoonlijkheid. We helpen je om jouw unieke combinatie van talenten, competenties en vaardigheden door te vertalen naar jouw visie op je vak. Gewapend met optimale veerkracht ga jij na vier dagen naar huis. Zodat jij voor jouw klant met zekerheid de gesprekspartner bent die de essentie van zijn/haar probleem begrijpt en er op weet te acteren. Je gaat daarnaast naar huis met handvatten om in optimale balans werk-privé-vitaliteit te kunnen werken.

Ben jij accountant? Dan herken jij vast dat je als accountant steeds meer uitgedaagd wordt:

  • om van vakinhoudelijke specialist te bewegen naar praktische probleemoplosser

  • om je eigen (morele) visie te ontwikkelen op nieuwe regelingen en wetgevingen (die steeds minder tot op de letter worden uitgewerkt)

  • om in de onzekerheid die er is, de klant richting te helpen geven